Wyjść przed tłum

Wyjść przed tłum


Komentarz do Ewangelii (Łk 19,1-10)

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.”

Jezus gdzieś idzie, przechodzi i dokonuje się zbawienie. Zbliża się do Jerycha i zbawiony zostaje jakiś niewidomy (Łk 18, 35-43). Przechodzi przez miasto i zbawiony zostaje Zacheusz. Gdziekolwiek przejdzie, tam dzieje się zbawienie. Czy nie podobnie powinno być z każdym uczniem Jezusa? Czy pytanie o to, jak On to robi, nie powinno stać się jednym z centralnych pytań, jakie zadaje sobie uczeń Chrystusa?

Tymczasem razem z Nim przeciąga tłum. W poprzedzającym fragmencie ci, co szli na przedzie, nastawali na niewidomego, żeby umilkł. Teraz Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Tłum, który z jednej strony przeszkadza w zbawieniu, a z drugiej strony jest okazją do większego ośmielenia się, do zrobienia koniecznego do zbawienia kroku szaleństwa: niewidomy jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Zacheusz pobiegł naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć.

Wyjść przed tłum, by zwrócić na siebie uwagę Jezusa. On patrzy na serca i szuka tych, w których obecne jest pragnienie.

Zgłoś post do moderacji